Digitalizace stavební agendy

Problém: Podklady pro řízení před stavebními úřady vesměs není možné předkládat v elektronické podobě. Řadu dokumentů, které vznikají elektronicky, úřad dostává a zpracovává v papírové podobě.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
V rámci samostatného projektu Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů podle stavebního zákona, realizovaného MMR ještě před vstupem nového zákona v účinnost, má dojít k zavedení informačního systému a elektronického správního stavebních úřadů. Bude existovat možnost, resp. pro určité subjekty povinnost činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních formulářů i vkládat dokumentaci a další podklady pro řízení do jednotného informačního systému.

Podrobněji:

  • digitalizace povolování staveb i územního plánování, která bude znamenat účinnější, otevřenější, transparentnější a prakticky kdykoliv možný přístup ke všem rozhodným dokumentům v elektronickém správním spisu
  • zavedení možnosti, resp. pro některé subjekty povinnosti, činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních formulářů do informačního systému
  • prostřednictvím informačního systému se budou obstarávat vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury (např. SŽDC) a dotčených orgánů, neintegrovaných do nové soustavy státní stavební správy (např. AOPK)
  • v rámci informačního systému si bude kterýkoli vlastník moci objednat službu sledování podání žádosti o zahájení řízení pro jeho nemovitost (tzv. hlídací pes)

Proti elektronizaci řízení v obecné rovině není co namítnout. Měla by zároveň být zachována alternativní možnost komunikace s úřady pro stavebníky zejména z řad fyzických osob, kteří elektronické nástroje komunikace nevyužívají. S tím věcný záměr počítá.