Komentář Pavla France: Nový stavební zákon se staví proti korupci a střetu zájmů

Návrh nového stavebního zákona začala projednávat Poslanecká sněmovna. Stalo se tak na mimořádné schůzi 5. listopadu. Ačkoliv se na nový stavební zákon během přípravy snášela častá kritika, jedná se o komplexní právní předpis, který se nesoustředí jen na technické aspekty stavebnictví jako jsou zdlouhavé povolovací procesy. V současné době spolupracujeme na pozměňovacím návrhu tohoto zákona, který má za cíl především důsledně a na všech úrovních zrušit systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů, která je významným zdrojem korupce v České republice. Konečně tak má dojít k oddělení státní správy od samosprávy, jejichž propojení je opakovaně kritizováno v rozsudcích Nejvyššího správního soudu.

V současné době rozhodují o povolení staveb úřady obcí, měst a krajů, přímo spojené s jejich samosprávou. To návrh mění vznikem jednotně řízeného systému státních stavebních úřadů, které ukončí dlouhodobě politiky pěstovanou a chráněnou systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů. Jde o zrušení střetu zájmů tisíců úředníků stavebních úřadů, kteří mají rozhodovat podle zákona, ale jejich zaměstnavatelem je obec, či spíše její politická reprezentace, na jejímž území povolují stavby. Starosta, potažmo tajemník má veškerá pracovněprávní oprávnění vyplývající z nadřízeného postavení v rámci pracovněprávního vztahu, byť částečně moderovaném zákonem o úřednících územních samosprávných celků.

Pokračujte ve čtení ZDE.