Jaké zásadní pozitivní aspekty do zákona prosazují Frank Bold Advokáti?

Za zásadní pozitivní aspekty návrhu ve verzi předložené v listopadu do připomínkového řízení považujeme:

  • vytvoření jednotné soustavy státní stavební správy, spojené s řešením problému systémové podjatosti úředníků stavebních úřadů
  • vytvoření jednotného integrovaného řízení o povolení stavebních záměrů
  • vrácení možnosti účasti ekologických spolků do všech řízení, v nichž jsou stavebními záměry dotčeny zájmy ochrany životního prostředí
  • posílení práva obcí na samosprávu při územním plánování bez nutnosti udělování výjimek v každém jednotlivém případě, kdy se chtějí odchýlit od úpravy v podzákonných předpisech
  • podrobnou úpravu plánovacích smluv, umožňující obcím podmínit realizaci stavby uzavřením smlouvy o výstavbě infrastruktury a všem zúčastněným dohodnout se na dalších podmínkách budoucího využití území v rámci zákona
  • rozšíření situací, kdy má vlastník právo na náhradu za omezení vzniklá v důsledku územního plánování
  • přísnější podmínky pro dodatečné povolování černých staveb (stavba postavená zcela bez povolení by měla být dodatečně povolena jen zcela výjimečně)
  • digitalizaci stavební správy

Pokračujte ve čtení ZDE.