Černé stavby v návrhu zákona

Server e-pravo.cz publikoval důkladné právní shrnutí změn, které čekají nepovolené stavby v případě, že bude nový stavební zákon přijat v podobě, jakou předpokládá vládou schválený věcný záměr. Přístup k nepovoleným stavbám se má zásadně zpřísnit. Až na výjimky by neměl být možný dnes častý postup, kdy stavebník staví bez povolení a spoléhá na dodatečnou legalizaci.

Více zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/nepovolene-stavby-ve-svetle-navrhu-nove-pravni-upravy-stavebniho-zakona-109622.html