Praha uvažuje o sjednocení stavebních úřadů do jednoho hlavního ještě před novelou stavebního zákona.

Urychlení výstavby v Praze bylo hlavním tématem květnového setkání diskuzní platformy Urban Leader’s club, jehož hostem byl i náš právník Martin Fadrný. Východiskem, na kterém se shodla většina přítomných developerů a politiků, by pro Prahu mohlo být sjednocení stavebních úřadů do jednoho hlavního.

V současné chvíli stavitele nejvíce pálí délka povolovacích procesů a často protichůdná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů. Věří, že přivedení jednotlivých připomínkových míst k jednomu „povolovacímu stolu“ by délku povolování výrazně zkrátilo.

Komentáře jednotlivých diskutérů a výstup ze setkání si můžete prohlédnout zde>>>